Intressanta lagar!


Hittade lite intressanta lagar på en hemsida…

I Schweiz får män inte stå upp och kissa efter klockan 22.

I Florida ska ogifta kvinnor som hoppar fallskärm på söndagar bestraffas med fängelse.

I Milano måste man alltid le, förutom vid begravningar och på sjukhus.

I Indonesien bestraffas onani med halshuggning.

Kvinnor i delstaten Vermont får inte ha löständer utan skriftligt tillstånd från sina makar.

Det finns ingen minimiålder för att idka sexuellt umgänge i Japan.

I Saudi Arabien är det olagligt för kvinnor att köra bil. Även förbjudet för kvinnor att bli läkare och manliga läkare får inte undersöka kvinnor.

I Kanada det är olagligt att vattna sin gräsmatta under pågående regn.

Puss