Nyttig och knäpp Hälsofakta!


Pluggar ju för hemtentan på fredag, så ville dela med mig av lite samhällsnyttig hälsofakta som kan vara till användning för att uppnå en bättre hälsa!

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning.

Rekommendationen för vuxna är 30 minuters måttligt intensiv fysisk aktivitet, alternativt minst 3 gånger per vecka om den är högintensiv. För barn och ungdomar är rekommendationen 60 minuter dagligen och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

Det minimum av fysisk aktivitet som ger dokumenterade hälsovinster är aktivitet med måttlig till hög intensitet och som förbrukar minst 150 kcal per dag eller 1000 kcal i veckan.

Det är möjligt att förbruka 1000 kcal i veckan genom att raskt promenera 30 minuter varje dag.

Fysisk aktivitet kan delas upp i kortare tidsperioder per pass under dagen.

För att viktkontroll krävs 45-60 minuters fysisk aktivitet på minst måttlig nivå varje dag.

För att uppnå viktstabilitet efter viktnedgång bör man vara aktiv minst 60-90 minuter per dag på minst måttlig intensiv nivå.

Fysisk aktivitet kan motverkar psykisk ohälsa såsom depression, oro och ångest samt främja självkänsla och positiv kroppsuppfattning.

Fysisk aktivitet kan förbättra vissa psykosociala mekanismer såsom självförtroende och självkontroll, vilket i sin tur är starka faktorer för förbättrad ätkontroll och upprätthållande av fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet kan minska fysiologiska reaktioner på stress. Det kan även förbättra sömnen.

Fysisk aktivitet är effektivt mot klinisk depression och kan vara lika effektiv som psykoterapi eller medicinering, speciellt på lång sikt.

Det var allt för idag, men visst var det peppande! 🙂 Nu är det dags att börja träna ordentligt! 🙂
Men nu får ni sova så gott, träna lite först så kanske ni sover bättre! 😉
Puss