Idiotförklarad!


Det är det absolut värsta jag vet! Att bli idiotförklarad! Man kan ju tycka att med tanke på hur utseendefixerad jag är, att ful vore värre, men icke!

Vill heller att hundra människor tycker jag är skit ful, än att en enda tycker jag är korkad.

En knäpp tanke i en knäppa hjärna!

Puss